Home

Zakaj sploh Erasmus+

Čeprav so na šoli že potekali Comenius programi (predhodniki Erasmus+ programov) me učenci, kolegi, pa tudi starši sprašujejo po pomenu in smislu teh programov. Torej kaj je sploh Erasmus+? In: zakaj se udeleževati Erasmus+ projektov?

Kaj pravzaprav je Erasmus+?

Erasmus+ je izobraževalni program EU, mogoče bolje poznan pod imenom svojega predhodnika » Comenius«. Evropska komisija in Evropski parlament sta se odločila, da bosta z vsoto 14,8 milijard € za obdobje 2014-2020 podprla program, ki služi izmenjavi učencev, učiteljev in izobraževalnih institucij na evropskem nivoju in tako zasleduje cilj zbliževati ljudi po Evropi in jih na ta način tudi ozaveščati o drugih jezikih in kulturah. Skozi to prizmo pa morajo šolski projekti seveda zagotavljati tudi uresničitev za šolo relevantnih ciljev v kontekstu EU-strategije Evropa 2020. K temu spadajo med drugim razvijanje ključnih kompetenc ter razvijanje in uporaba inovativnih začetkov na lokalnem, regionalnem in evropskem nivoju.

Projekte, pri katerih mora sodelovati najmanj ena tuja šola, se pridobi z izpolnitvijo 50 strani dolge prošnje in so po navadi odobreni za dobo dveh let. Evropska komisija zadolži konferenco kulturnih ministrov, da po zaključku projekta oceni rezultate. V kolikor so cilji bistveno zgrešeni se zadnji del izplačila lahko zadrži oz. v najslabšem primeru celo zahteva vračilo izplačanega denarja.

Zakaj pravzaprav Erasmus+?

Samo Evropa, v kateri ne uveljavljajo svojih pravnih in zakonskih smernic samo politiki, pač pa Evropa, ki jo živijo njeni državljani, lahko (p)ostane živahna, odprta, miroljubna in tolerantna Evropa. To je Evropa, ki doživlja svojo jezikovno in kulturno raznolikost kot bogastvo in resurs in to navkljub drugačnemu načinu razmišljanja njenih prebivalcev širom te skupnosti..

Kot smo spoznali že med prejšnjim ERASMUS+ projektom na temo Fin de Siécle, lahko program Erasmus+ k temu veliko doprinese: že sami programi številnih šolskih izmenjav podpirajo razumevanje te ideje pri učencih in mladostnikih Evrope. Raste motivacija in pripravljenost (to je moč vedno znova opaziti ) spoznavati se z nekim drugim jezikom, novo kulturo, drugačnimi navadami in tradicijo. To olajša razumevanje članic EU, tudi če sta nam jezik in kultura nepoznana, in nas opogumlja, da se spustimo v pustolovščino za mlado in staro, da se podamo na pot spoznavanja nove kulture, dostikrat ravno take, ki je med svojim klasičnim poletnim dopustom zagotovo ne bi obiskali.

Torej lahko razumemo program Erasmus+ ne samo kot dodatno možnost za praktično uporabo jezika, ki smo se ga učili v šoli, ali kot obogatitev svojega teoretičnega znanje o drugih kulturah s praktičnimi izkušnjami, temveč stoji za učitelje v ospredju tudi naloga izoblikovati naše dijake v zrele, kritične in demokratične državljane in osebnosti, ki ne samo poznajo 1. člen v Ustavi, ki govori o človekovem dostojanstvu in človekovih pravicah, temveč ga posvojijo in so se pripravljeni zanj tudi v prihodnosti potegovati in konstruktivno prispevati k naši družbi. Večino povedanega je tudi vizija naše šole.

 

Naša projektna tema: Wasser – flüssige Nachbarschaft (Voda- naša gibljiva soseščina)

V tem delu povzemamo nekaj bistvenih aspektov iz pogodbe, da bi orisali projektno delo prihajajočih dveh let. Izvedba projekta je skupna ideja večine kolegov partnerskih šol, nastala kot rezultat navdušenja iz entuziazma učiteljev in dijakov iz prejšnjega projekta Fin de Siécle. Prijaviteljica in nosilec projekta pa je nemška šola Paul Klee Gymnasium, ki je k projektu dodatno povabila še nizozemsko šolo .

Tokratna tema »Voda, naša gibljiva soseščina«, nas nagovarja z različnih vidikov, ki jih lahko zelo dobro medpredmetno obdelamo- seveda pri naravoslovnih predmetih (kemija, biologija, geografija, ekologija ..) z raziskovanjem njene kemijske in biološke sestave, njene kvalitete v okviru ekološkega vprašanja, z uporabo informatike in tujih jezikov (delovni jezik je nemščina ter angleščina kot »bridge language«) se bomo skoncentrirali na projektno skupinsko likovno in filmsko delo, s športnim udejstvovanjem ob vodi in na njej bomo predstavili še eno razsežnost tega spreminjajočega se elementa.

 

Projekt je usmerjen v delo v skupinah in naj bi služil temu, da dijaki bolje razumejo naravo, in se hkrati zanimajo tudi za svojo okolico in okolje na lokalni ravni ter skozi debate in refleksijo spoznajo vpliv in pomembnost vode za človekovo življenje v sodobnem svetu. Izbor reke »Soče« kot ožje teme je namenjen temu , da se dijaki ne zanimajo le za svetovno in regionalno okoljsko problematiko temveč tudi za svoje ožje okolje. Nazorno bomo prikazali in odkrivali »samoumevno« vlogo vode v našem vsakdanu in širše. Zanimalo nas bo, ali se je in kako se je tekom zgodovine spreminjala tudi njena zgodovinska vloga – vloga reke Soče kot povezovalke in hkrati mejnika med narodi.                                                                                                                                                       Z vsem zgoraj omenjenim usmerjamo pri tem projektu torej pogled tudi preko nacionalnih meja, saj jih voda – kot vemo – ne pozna.